ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่ง พนักงานขับรถ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก