ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ อัตรา

๑.ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔-๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (เว้นวันหยุดราชการ)

ระหว่างเวลา ㆍ๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐น. ณงานบุคลากร ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก