ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน