ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์พนักงานราชการ)

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ !! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 รอบสัมภาษณ์