ประกาศผลการโหวตคำขวัญรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการโหวตคำขวัญรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดคำขวํญฯ รางวัลที่ 1-5 ติดต่อรับรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร