ทำความสะอาด ตึกอาคารห้องเรียน ก่อนเรียนในรูปแบบ On-site

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ให้กำลังใจ คณะครูที่ช่วยกันทำความสะอาด ตึกอาคารห้องเรียน ก่อนเรียนในรูปแบบ On-site ณ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร