ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

188 หมู่ 4  บ้านหินสูง ตำบลกุดชมภู

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

โทร :045-5959679   ต่อ 1 – 4

หรือ 045 -442055