ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

188 หมู่ 4  บ้านหินสูง ตำบลกุดชมภู

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

โทร : 045 -442055